رزومه

تحصیلات تحصیلات

دانشگاه علم و فرهنگ
1397 -

کارشناسی ارشد کامپیوتر گرایش نرم‌افزار

دانشگاه صدرالمتالهین
1394 - 1396

کارشناسی کامپیوتر گرایش نرم‌افزار

دانشگاه صدرالمتالهین
1392 - 1394

کاردانی کامپیوتر گرایش نرم‌افزار

شغل شغل

متن‌نگار
1394 -

بنیانگذار، توسعه‌دهنده و طراح (اندروید، وبسایت و Rest)

داده‌پرداز پویای شریف
1399 - 1399

توسعه‌دهنده لاراول

نیواَپ
1397 -

طراحی و توسعه اپلیکیشن و وب‌اَپ

دیجی‌اُرَنج
1400 -

هم‌بنیانگذار

هفته‌نامه عصرارتباط
1395 - 1399

مدیریت سرویس‌های برخط